Od 1.1.2017 společnost TAUBENHANSL s.r.o. realizuje následující projekt:
 
Název projektu: Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společností KOVOVÝROBA HONZÍK, s.r.o. a TAUBENHANSL s.r.o.
 
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005094

Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit jejichž cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností KOVOVÝROBA HONZÍK, s.r.o. a jeho dlouholetého partnera, společnosti TAUBENHANSL s.r.o. Vzdělávací plán pro tento projekt byl sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků obou společnosti, s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje jak společnosti KOVOVÝROBA HONZÍK, s.r.o., tak společnosti TAUBENHANSL s.r.o.

 

V roce 2017 byla společnosti TAUBENHANSL s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu:
Zavedení výroby nového druhu izolačního panelu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010018

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a jeho cílem je zavedení zcela nového druhu izolačního panelu, který spojuje do unikátního celku izolační a estetické vlastnosti, společně s vysokou mechanickou odolností. Součástí projektu je také aplikace nového výrobního postupu, souvisejícího s náročnými požadavky na procesní zvládnutí výroby nového produktu tak, aby byly zachovány všechny užitné vlastnosti prototypového řešení.

V důsledku projektu dojde k výrazné změně pojetí izolačních konstrukcí, především ve veřejných prostorách a provozně zatěžovaných interiérových prostorech. Díky zavedení panelů v konstrukcích bude celý komplex odlehčený, čímž budou sníženy materiálové nároky na nosné části konstrukcí a bude moci příslušné stavební prvky realizovat levněji. Další změnou bude eliminace potřeby zakrývání izolačních panelů dalšími, dekoračními vrstvami, čímž dojde k dalšímu odlehčení a zlevnění celé konstrukce. V neposlední řadě bude usnadněna běžná údržba a zpomaleno stárnutí povrchů, neboť leštěné nerezové povrchy jsou časově velice stabilní a velmi snadno udržovatelné.